Verslag training Deradicalisering | Rotterdam, 13 maart

FM1_1925-15

 

Op zondag 13 maart vond de langverwachte training ‘Deradicalisering’ plaats in het Student Hotel in Rotterdam. Deze eerste training was door het team van Rotterdam west speciaal georgansieerd voor de leden en actieve vrijwilligers van Minhaj-ul-Quran Nederland. Ruim 35 aanwezigen woonden de driedelige middag bij, gebaseerd op the Islamic Curriculum on Peace and Counter Terrorism van Shaykh-ul-Islam Dr. Tahir ul Qadri.

De training Deradicalisering is ontwikkeld om te helpen begrijpen en het verspreiden van de bijzondere werken van Shaykh-ul-Islam Dr. Tahir ul Qadri omtrent terrorisme. Het doel van deze middag was om de deelnemers inzicht te verschaffen en bewust te maken van hun verantwoordelijkheid (als leden en actieve vrijwilligers) bij de preventie en signalering van radicalisering in de (directe) omgeving. Om dit doel te realiseren hebben drie competente trainers zondagmiddag het concept van ‘(de)radicalisering’ vanuit een verschillend invalshoek benaderd.

Umar Mirza trapte de middag af met een schets van feiten en cijfers omtrent terrorisme en radicalisering in de wereld en in het bijzonder in Nederland. Opmerkelijk hierbij was de te hoge inschatting door vele aanwezigen over het aandeel islamistische terroristen ten op zichte van de niet-islamtische terroristen wereldwijd. Umar vervolgde met de opsomming van maatschappelijke, politieke en religieuze oorzaken van radicalisering in Nederland en de rol die wij als moslim burgers hebben te nemen, namelijk de ‘bufferzone’ tussen de samenleving en de indirecte steun aan terrorisme. Umar doet hierbij een oproep om ons met name te richten op deze laatste groep. Praktisch gezien vertaalt dit zich in het herkennen van indirecte steun, het afkappen van radicalisering, het omarmen van mensen en indien nodig hulp inroepen van instanties zoals Minhaj-ul-Quran.

Hierna volgde het tweede onderdeel van de middag, waarbij onze zeer gerespecteerde ustadh Tasneem Sadiq al-Qadri vanuit een theologisch perspectief inzicht verschafte in de aspecten van vrede en geweld. Ustadh startte met een korte uitleg van de ‘Extremist Narrative’ en de theorie van Covey (1992) over de cirkel van Concern, Influence en Control en de werking hiervan in de geest van een kwetsbaar persoon. Ustadh lichte het proces van radicalisering toe. Hierna vervolgde hij zijn deel met een onderbouwde uitleg over de manier van omgang met vijanden, niet-moslim burgers en opstandelingen middels concrete voorbeelden uit het leven van de Profeet (vzmh) en de sahaba. Hierbij verwijzend naar stukken uit The Fatwa on Terrorism and Suicide Bombing van Shaykh-ul-Islam Dr. Tahir ul Qadri. De enige juiste conclusie te nemen na deze is, dat er geen plaats is voor terrorisme in welke vorm dan ook in de islam; een herhaaldelijke boodschap van Shaykh-ul-Islam.

Na een korte lunchpauze werd de middag vervolgd door Nazier Aziem, die ons inzicht gaf in de manier van denken van radicaliserende personen (‘religieuze onvolwassenheid’) en de manier waarop hier invloed op uitgeoefend kan worden. Nazier stelt hierbij dat we eerst moeten weten weten wie wij zijn om ons (vooraf) te kunnen verbinden met hen en (achteraf) hun verkeerde ideologie te kunnen tackelen. Dit laatste kan op verschillende manieren. Waar de een zich mengt in theologische discussies op social media, geeft de  andere de voorkeur aan het studeren om de ware islam te kunnen onderwijzen. Het belangrijkste hierbij is volgens Nazier het kennen van je eigen persoonlijke sterktepunten, interesses en verantwoordelijkheid en hiermee proberen invloed uit te oefenen. Hiertoe stelt Nazier dat we als eerst bij onszelf moeten beginnen en geeft in dit kader een inzicht in de vertaling van de Minhaj-ul-Amal. Tot slot werden een aantal praktijkvoorbeelden en tips benoemd en kregen de deelnemers de gelegenheid om eigen ervaringen te delen.

Na een Q&A-sessie met de sprekers en een korte dua verlieten de deelnemers geinspireerd en geladen met praktische tips de training. Het voornemen is om in de toekomst een tweede training aan te bieden aan een breder publiek.

FM1_1831-7

FM1_1800-Edit-25

FM1_1887-11

FM1_1838-9

FM1_1821-5

 

FM1_1945-18

FM1_1970-23

 

FM1_1779-1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *